Home » Tarot » Klassieke tarotleggingen

Klassieke tarotleggingen

 

Sommige leggingen, zoals het Keltisch kruis, beginnen met het kiezen van een "significator" of "kaart van de consultant", een kaart die de vraagsteller voorstelt. Er zijn verschillende methoden om dit te doen, maar de eenvoudigste is wellicht De Keizerin te kiezen voor een vrouw, en De Keizer voor een man.

Andere leggingen, zoals Het Hoefijzer of de driekaartlegging, hebben geen significator nodig.

Een tarotconsult begint natuurlijk eerst met een vraag van de consultant. Daarna wordt de significator gekozen, en dan worden de kaarten geschud. Vervolgens worden de kaarten in het juiste patroon gelegd en kan de analyse beginnen.

om een tekst te typen.

 

Driekaartlegging

 

1 VERLEDEN - 2 HEDEN - 3 TOEKOMST

De driekaartlegging is een legging die wordt gebruikt om snel inzicht te krijgen in een situatie: wat heeft tot de huidige toestand geleid? (de linkse kaart: "Verleden"), hoe staat het er nu voor? (Heden in het centrum), en wat valt te verwachten? (rechtse kaart: "Toekomst").

Zoals steeds wordt een bepaald 'ritueel' gevolgd: denk aan de vraag die je bezighoudt terwijl je de kaarten schudt; kies dan drie kaarten uit het pak en leg ze omgekeerd voor je. Zeg "Heden" terwijl je de middelste kaart legt, zeg "Verleden" terwijl je de linkse kaart legt, en "Toekomst" bij de rechtse kaart. Draai eerst de middelste kaart om die de kwestie beschrijft. Denk er over na, zoek het desnoods op wat ze precies betekent. Ga dan verder met de linkse kaart, het Verleden. Onderzoek de samenhang met de middelste kaart, ga dan verder met de laatste kaart voor een mogelijke uitkomst.

Vijfkaartlegging

1   2   3   4   5

DE VIJFKAARTLEGGING

 

Werkwijze

Schud de kaarten en coupeer ze. Verzoek de vraagsteller om een getal kleiner dan 22 te kiezen. Kiest hij of zij bijvoorbeeld 10, neem dan de tiende bovenste kaart. Leg deze kaart links op de eerste positie. Schud en coupeer opnieuw, en vraag om een nieuw getal te kiezen. Die kaart leg je op de tweede positie, enzovoorts.

Betekenis

 • Kaart 1: duidt op positieve elementen in verband met de vraag die werd gesteld.
 • Kaart 2: negatieve elementen, obstructies.
 • Kaart 3: geeft een suggestie op welke manier het negatieve met het positieve kan worden verzoend.
 • Kaart 4: geeft aan op welke manier dit best kan gebeuren.
 • Kaart 5: toont de waarschijnlijke uitkomst.

 

Hoefijzer

   4
  3  5
 2    6
 1     7
 
 HET HOEFIJZER

De kaarten zijn als volgt te lezen:

 1. Het verleden: deze kaart vertegenwoordigt voorbije gebeurtenissen die van invloed zijn op de vraag.
 2. Het heden: deze kaart weerspiegelt de huidige toestand of onmiddellijk naderende invloed.
 3. Verborgen invloeden: dingen waarvan je je nauwelijks of niet bewust bent.
 4. Obstakels: dit is de uitdaging. Obstakels kunnen worden vermeden, of je kan leren hoe ermee om te gaan.
 5. Externe invloeden: attitudes en gedachten over de situatie van mensen uit de omgeving van de consultant.
 6. Suggesties: aanbevolen manier van handelen.
 7. Het uiteindelijke resultaat: deze kaart staat voor wat er zou gebeuren als de suggestie wordt gevolgd.

Keltisch kruis

 

Zoals bij de meeste leggingen het geval is, zal ook bij het Keltisch kruis de tarotlezer beginnen met het kiezen van een kaart die de consultant voorstelt. Dat doet hij zelf, of hij laat het doen door de persoon die tegenover hem of haar zit. Traditioneel wordt die kaart op basis van astrologische correspondentie bepaald. Zo zal een man van middelbare leeftijd die geboren werd onder een van de vuurtekens (Ram, Leeuw, Boogschutter) voorgesteld worden door de Koning van Staven (het vuurelement), en een jonge Waterman-vrouw of man door de Schildknaap van Zwaarden (het luchtelement). Deze kaart wordt met de beeldzijde naar boven in het midden gelegd van het kruis, waarna er tien kaarten worden gelegd. Elke positie in het patroon heeft een eigen betekenis. De betekenis van deze posities is bij een klassieke legging als volgt (de kaartlegger spreekt daarbij traditioneel bij elke kaart een formule uit die de betekenis van een kaart in die positie verduidelijkt:

 • Kaart 1: "Deze beschermt je" - De beschermende invloed in het leven op dat moment.
 • Kaart 2: "Deze kruist je" - Obstakel.
 • Kaart 3 - "Deze is boven je" - Het beste wat onder de omstandigheden verwacht mag worden.
 • Kaart 4 - "Deze is onder je" - Grondslag van de vraag.
 • Kaart 5 - "Deze is achter je" - Verleden.
 • Kaart 6 - "Deze is voor je" - Nabije toekomst.
 • Kaart 7 - "Deze ben jij" - Kaart van de consultant.
 • Kaart 8 - "Deze is voor je huis en voor je gezin" - Naaste familie.
 • Kaart 9 - "Deze is voor je hoop en voor je angsten" - Hoe de te verwachten gebeurtenissen benaderd zullen worden.
 • Kaart 10 - "En deze is voor wat je te wachten staat" - Culminatiekaart.

De betekenis van de kaarten is afhankelijk van het tarotdeck waar mee wordt gewerkt, en ook van de 'stroming' die de tarotlezer volgt. Bij sommige tarots, zoals die van Rider-Waite, hebben alle kaarten afbeeldingen met taferelen die geïnterpreteerd worden volgens waar de kaart ligt (zie hoger). Bij andere tarots, zoals die van Marseille, zijn de kaarten van de Grote Arcana wel geïllustreerd, maar op die van de Kleine Arcana zijn geen taferelen uitgebeeld.

In het algemeen worden de kleuren van de kaarten verbonden met de volgende eigenschappen:

 • Staven (de klavers van de gewone speelkaarten): vuur, energie, dynamisme
 • Bokalen of bekers (de harten van de gewone speelkaarten): water, gevoelens, relaties
 • Zwaarden (de schoppen van de gewone speelkaarten): het element lucht, geest, verstand
 • Pentakels of munten (de ruiten van de gewone speelkaarten): het element aarde, het materiele, geld, bezit

Als er dus bijvoorbeeld een groot aantal 'Bokalen' in de legging opduiken, leidt de tarotlezer daaruit waarschijnlijk af dat het een vraag betreft over relaties, verliefdheden e.d.