Home » Hekserij » Wicca » De wiccaleer

De wiccaleer

Het jaarwiel

Het Jaarwiel is een moderne paganistische term voor de jaarlijkse cyclus van de seizoenen op aarde. Het bestaat uit acht festivals, ongeveer gelijk verdeeld over het jaar. Deze festivals worden vaak aangeduid als Sabbats. Hoewel de term sabbat is ontstaan ​​uit het jodendom en van Hebreeuwse oorsprong is, hebben de festivals zelf een historische oorsprong in de Keltische en Germaanse voorchristelijke feesten. Het Jaarwiel met 8 festivals, zoals het in het moderne paganisme en in wicca wordt gebruikt, is in feite een combinatie van de zonnewende en equinox-vieringen van die twee culturen. Neopaganisten interpreteren deze feesten als stammend uit de bronstijd van Europa. Deze festivals zouden dus reeds hebben bestaan in voorchristelijke gemeenschappen die hiermee symbolisch de plant-en oogstseizoenen vierden.

Moedergodin

De Grote Moedergodin of Drievuldige Godin wordt afgebeeld in drie fasen: de Jonge Maagd, de Moeder en de Oude Vrouw, die ieder zowel een fase in het leven van een vrouw als een fase van de maan symboliseren. Zij representeert het vrouwelijk deel van een duotheïstisch systeem met de mannelijke 'Gehoornde God' als tegenhanger. Volgens de historicus Ronald Hutton zou het concept van de Drievuldige Godin door de dichter Robert Graves bedacht zijn.

Gehoornde God

De Gehoornde God is een van de twee belangrijkste goden in de neopaganistische religie van wicca. Hij is naargelang de wiccagroepering bekend onder verschillende namen, en vertegenwoordigt het mannelijke deel van deze duotheistische religie, waarbij het andere deel vertegenwoordigd wordt door de vrouwelijke Drievoudige Godin. In het wiccageloof wordt hij geassocieerd met natuur, wildernis, seksualiteit, jacht en de levenscyclus.

De Gehoornde God krijgt verschillende namen en bijnamen door verschillende groepen en wiccatradities:

  • Gardneriaanse traditie: Doreen Valiente, een voormalige hogepriesteres van de gardneriaanse traditie, beweerde dat in Gerald Gardners Bricket Wood coven naar de god werd verwezen met de naam Cernunnos, of Kernunno (dat is een Gallo-Keltische woord voor "de gehoornde"), of als Janicot.
  • Alexandrijnse traditie: Stewart Farrar, een hogepriester van de traditie van Alex Sanders verwees naar de Gehoornde God als Karnayna, waarvan hij geloofde dat het een verbastering was van het woord 'Cernunnos'. De historicus Ronald Hutton suggereerde dat het eerder afgeleid was van de Arabische term "Dhu'l Karnain" wat "de gehoornde" betekende.
  • In de traditie die Robert Cochrane volgt (Cochrane's Craft) wordt de Gehoornde God vaak aangeduid met een Bijbelse naam: "Tubal-Kaïn", die volgens de Bijbel de eerste smid was.
  • In de traditie van neopaganistische Stregheria, opgericht door Raven Grimassi en gebaseerd op de werken van Charles Godfrey Leland, heeft de Gehoornde God verschillende namen, waaronder Dianus, Faunus, Cern en Actaeon.

De magische cirkel wordt gebruikt als beschermend ritueel bij het aanroepen van entiteiten en andere magische handelingen.

Wet van Drie

De Wet van Drie is een religieus principe van een aantal wiccagroepen. Het stelt dat alles wat iemand aan energie naar buiten brengt - of het nu positief of negatief is - drievoudig zal terugkeren naar die persoon. Het is een beetje te vergelijken met het concept van karma, dat alles wat je doet gevolgen zal hebben voor jezelf.

Cingulum

Een cingulum of singulum (Latijn: cingere, omringen) betekent letterlijk 'ceintuur' of 'riem', maar wordt specifiek gebruikt om te verwijzen naar een soort gordel die over het middel wordt gedragen door aanhangers van wicca. Het cingulum wordt vaak gegeven aan een wicca in opleiding en gebruikt voor elk volgend ritueel. Van oudsher zijn cingulums negen meter lang (negen van drie maal drie, het magische getal), en worden gebruikt om een magische cirkel te vormen voor een ritueel.

In veel tradities van wicca geeft de kleur van het cingulum van een persoon aan welke rang van initiatie hij heeft bereikt. In verschillende Australische covens bijvoorbeeld, duidt groen een beginner aan, wit een inleiding van de eerste graad, blauw voor de tweede, en een gevlochten rood, wit en blauwe voor de derde. De Hogepriester draagt een gouden cingulum (symbool van de zon), en de Hoge Priesteres draagt zilver (symbool van de maan).