Home » Astrologie » Wat is het verschil tussen Chinese en westerse astrologie?

Wat is het verschil tussen Chinese en westerse astrologie?

Het ‘trekken van een horoscoop’ met de bedoeling om op basis van geboortedatum en tijd het lot van de geborene te bepalen, kent in China een lange traditie. Tegenwoordig gebruikt de Chinese astroloog echter vaak andere methodes, zoals de westerse astrologie, de Mah Jong of de I Tjing. Hierdoor dreigt de traditionele Chinese astrologie, zoals die van oudsher beoefend werd aan het keizerlijke hof, verloren te gaan. De kennis van de 12 tekens van de Chinese dierenriem is een vorm van astrologie die zowel in China als in het westen heel populair is.

Verschil met westerse astrologie

Chinese astrologie is gebaseerd op traditionele astronomie en kalenders. In tegenstelling tot de westerse vorm berekent de Chinese astrologie niet de posities van de zon, de maan en de planeten op het tijdstip van geboorte. Soms wordt wel overeenkomst gezocht tussen de 12 ‘sterrenbeelden’ van het westen met de 12 dierentekens van de Chinese astrologie, maar die vallen toch niet helemaal samen. Bovendien gaat het in de westerse vorm om een verdeling van het jaar in 12 tekens, terwijl bij de Chinezen elk jaar een teken krijgt toebedeeld, te beginnen vanaf het Chinese Nieuwjaar. Een maandcyclus tegenover een jaarcyclus dus.

Is deze populaire Chinese astrologie dan zo eenvoudig? Toch niet, want de 12 dierenkarakters (de ‘twaalf aardse takken’), worden ook verbonden met de 5 elementen (hout, vuur, aarde, metaal en water) en het Yin en Yang principe. Laat ons echter eerst eens de verdeling in 12 dierentekens bekijken. Een tabel als hieronder volstaat om snel op te zoeken tot welk teken van de Chinese dierenriem je volgens je geboortejaar en datum behoort.

Opzoektabel

子 Rat (Yang, Element Water); Rat jaren zijn:

1900 (Metaal-Rat), 1912 (Water-rat), 1924 (Hout-Rat), 1936 (Vuur-rat) , 1948 (Aarde-Rat), 1960 (Metaal-Rat), 1972 (Water-rat), 1984 (Hout-Rat), 1996 (Vuur-Rat), 2008 (Aarde-Rat).

丑 Os (Yin, Element Water); Os jaren zijn:

1901 (Metaal-Os), 1913 (Water-Os), 1925 (Hout-Os), 1937 (Vuur-Os), 1949 (Aarde-Os), 1961 (Metaal-Os), 1973 (Water-Os), 1985 (Hout-Os), 1997 (Vuur-Os), 2009 (Aarde-Os).

寅 Tijger (Yang, Element Hout); Tijger jaren zijn:

1902 (Water-Tijger), 1914 (Hout-Tijger), 1926 (Vuur-Tijger), 1938 (Aarde-Tijger), 1950 (Metaal-Tijger), 1962 Water-Tijger), 1974 (Hout-Tijger), 1986 (Vuur-Tijger), 1998 (Aarde-Tijger), 2010 (Metaal-Tijger).

卯 Kat of Konijn (Yin, Element Hout); Kat jaren zijn:

1903 (Water-Kat), 1915 (Hout-Kat), 1927 (Vuur-Kat), 1939 (Aarde-Kat), 1951 (Metaal-Kat), 1963 (Water-Kat), 1975 (Hout-Kat), 1987 (Vuur-Kat) , 1999 (Aarde-Kat), 2011 (Metaal-Kat)

辰 Draak (Yang, Element Hout); Draak jaren zijn:

1904 (Hout-Draak), 1916 (Vuur-Draak), 1928 (Aarde-Draak), 1940 (Metaal-Draak), 1952 (Water-Draak), 1964 (Hout-Draak), 1976 (Vuur-Draak), 1988 (Aarde-Draak), 2000 (Metaal-Draak)

巳 Slang (Yin, Element Vuur); Slang jaren zijn:

1905 (Hout-Slang), 1917 (Vuur-Slang), 1929 (Aarde-Slang), 1941 (Metaal-Slang), 1953 (Water-Slang), 1965 (Hout-Slang), 1977 (Vuur-Slang), 1989 (Aarde-Slang), 2001 (Metaal-Slang)

午 Paard (Yang, Element Vuur); Paard jaren zijn:

1906 (Vuur-Paard), 1918 (Aarde-Paard), 1930 (Metaal-Paard), 1942 (Water-Paard), 1954 (Hout-Paard), 1966 (Vuur-Paard), 1978 (Aarde-Paard), 1990 (Metaal-Paard), 2002 (Water-Paard).

未 Geit of Schaap (Yin, Element Vuur); Geit jaren zijn:

1907 (Vuur-Geit), 1919 (Aarde-Geit), 1931 (Metaal-Geit), 1943 (Water-Geit), 1955 (Hout-Geit), 1967 (Vuur-Geit), 1979 (Aarde-Geit), 1991 (Metaal-Geit), 2003 (Water-Geit)

申 Aap (Yang, Element Metaal); Aap jaren zijn:

1908 (Aarde-Aap), 1920 (Metaal-Aap), 1932 (Water-Aap), 1944 (Hout-Aap), 1956 (Vuur-Aap), 1968 (Aarde-Aap), 1980 (Metaal-Aap), 1992 (Water-Aap), 2004 (Hout-Aap).

酉 Haan (Yin, Element Metaal); Haan jaren zijn:

1909 (Aarde-Haan), 1921 (Metaal-Haan), 1933 (Water-Haan), 1945 (Hout-Haan), 1957 (Vuur-Haan), 1969 (Aarde-Haan), 1981 (Metaal-Haan), 1993 (Water-Haan), 2005 (Hout-Haan).

戌 Hond (Yang, Element Metaal); Hond jaren zijn:

1910 (Metaal-Hond), 1922 (Water-Hond), 1934 (Hout-Hond), 1946 (Vuur-Hond), 1958 (Aarde-Hond), 1970 (Metaal-Hond), 1982 (Water-Hond), 1994 (Hout-Hond), 2006 (Vuur-Hond).

亥 Varken (Yin, Element Water); Varken jaren zijn:

1911 Metaal-Varken), 1923 (Water-Varken), 1935 (Hout-Varken), 1947 (Vuur-Varken), 1959 ((Aarde-Varken), 1971 (Metaal-Varken), 1983 (Water-Varken), 1995 (Hout-Varken), 2007 (Vuur-Varken).

Deze 12 namen van dieren zijn door Chinese astrologen zo gekozen dat ze gemakkelijk te onthouden zijn. Elk dier weerspiegelt van het betreffende jaar de meest karakteristieke astrologische eigenschappen . Zo wordt de Rat, die van oorsprong een nachtdier is, gekozen als symbool voor het middernachtelijke uur. Het Paard symboliseert dan weer mannelijke eigenschappen en wordt verbonden met het middaguur, het uur waarop de zon de grootste kracht heeft. Hier volgt een bondige opsomming van de persoonlijkheidskenmerken die met elk dier geassocieerd worden. Elk dier wordt beheerst door een ‘Element‘ en een Yin Yang principe.

Typologie

De dierenriem van de Chinese astrologie is samengesteld uit 12 dierentekens die 12 soorten persoonlijkheden representeren. Traditioneel begint de zodiak met het teken van de Rat. Deze 12 tekens maken deel uit van de zestigjarige kalender en de 5 elementen, waarbij de tekens de ‘aardse takken’ worden genoemd. De 60-jarige cyclus kun je gemakkelijk aflezen aan de tabel hieronder. Zo zie je dat iemand die in 1900 geboren is een Metaal-Rat is, net zoals iemand die 60 jaar later geboren wordt. Dit betekent dat, zelfs met zulke eenvoudige typologie, je al 60 verschillende persoonlijkheden kunt beschrijven (12 tekens X 5 elementen). En dan hebben we het in deze voorstelling nog maar uitsluitend over de populaire Chinese astrologie.

Persoonlijkheidskenmerken:

Rat: leergierig, volhardend, snel van begrip. Werkt het best tijdens de nachtelijke uren. Kan zijn charme uitspelen en houdt van gezelligheid. Is recht voor de raap, gedisciplineerd, systematisch, precies, charismatisch, hardwerkend, welbespraakt, sluw. Kan in negatieve zin heel manipulerend zijn, wraakzuchtig, leugenachtig, egoïstisch, koppig, kritisch zijn, over-ambitieus, meedogenloos, intolerant.

Os: straalt betrouwbaarheid en degelijkheid uit, werkt graag systematisch en in een routine. Kan stug zijn zin doordrijven. Houdt vol waar anderen afhaken. Is voorzichtig en niet erg experimenteel, is wantrouwend tegenover nieuwe ideeën. Betrouwbare, rustig en methodisch optredende, geboren leider. Is hardwerkend, ambitieus, conventioneel, houdt van vastigheid, bescheiden, logisch, vastberaden, vasthoudend. Kan koppig, bekrompen, materialistisch, stijf en veeleisend zijn indien negatief.

Tijger: heeft een magnetische persoonlijkheid, houdt van wedijver en strijd, is moedig maar soms wat te snel in zijn acties. Zijn trots is zijn zwak punt, zijn stemming kan vlug omslaan. Onvoorspelbaar, rebels. Kleurrijke, krachtige, gepassioneerde persoonlijkheid. Durft veel maar is soms te impulsief, krachtig en overheersend. Indien positief is hij boeiend en oprecht, aanhankelijk, humanitair, genereus. Kan onrustig, onbezonnen, ongeduldig worden. Indien negatief kan hij opvliegend, stijfhoofdig en egoïstisch.reageren. Kat (ook wel Konijn): Is voorzichtig, behoedzaam maar ook zorgzaam. Geïnteresseerd in genezing, cosmetica, verzorging en gezondheid. Gracieus, een goede vriend, gevoelig, zacht sprekend, aimabel, elegant, voorzichtig, artistiek, grondig, zelfbewust, scherpzinnig, medevoelend, flexibel. Kan echter omslaan in grilligheid, oppervlakkigheid, genotzucht en opportunisme. ,

Draak: is heel impulsief, kwiek, elegant, geïnteresseerd in occulte dingen. Door zijn impulsiviteit geneigd om in de ogen van anderen dwaze risico’s te nemen. Vindt vaak werk in entertainment. Grootmoedig, nobel, waardig, sterk, zelfverzekerd, trots, direct, ijverig, vurig, gepassioneerd, kordaat, baanbrekend, ambitieus, genereus, loyaal. Indien negatie kan hij arrogant worden, heerszuchtig, tiranniek, veeleisend, excentriek, hoogdravend en bombastisch.

Slang: heeft een reputatie van wijsheid, pakt de dingen methodisch en rustig aan. Heeft vaak wel iets naïefs in zijn manier van doen, wordt van zijn stuk gebracht door grofheid en geraakt dan van zijn stuk. Houdt van verfijning. Een elegante epicurist. Diepe denker, wijs, mystiek, bevallig, sensueel, creatief, verstandig, sluw, ambitieus, elegant. Ook: voorzichtig, verantwoordelijk, rustig, sterk, constant, doelgericht. Kan een eenling zijn, moeite hebben met communicatie. Indien negatief: bezitterig, hedonistisch, wantrouwig, leugenachtig.

Paard: mannelijke, dynamische uitstraling, de verpersoonlijking van de Yang energie. Kan beter omgaan met de leden van zijn eigen geslacht. Houdt van teamsporten en is niet graag in zijn eentje bezig. Vrolijk, populair, gevat, veranderlijk, opmerkzaam, spraakzaam, wendbaar – mentaal en fysiek, magnetische persoonlijkheid, intelligent, slim, flexibel, breeddenkend. Kan grillig worden, arrogant, onbeleefd, onnozel, koppig.

Geit (ook wel Schaap): Typische Yin energie. Vrouwelijke trekken, vredelievend, zacht, houdt van muziek, schilderen en poëzie, meditatie of contemplatie. Zoekt rust en afzondering op om beter te kunnen nadenken. Rechtschapen, oprecht, sympathiek, beschaafd, verlegen, artistiek, creatief, zachtaardig, begripvol, moederlijk zorgzaam, vreedzaam, genereus, op veilig spelen Kan besluiteloos worden, passief, piekeraar, pessimistisch, overgevoelig, klager, betweter.

Aap: is ijverig en bekwaam in wat hij doet. Vaak gaat het om technische dingen, want hij heeft veel belangstelling voor machines. De Aap heeft veel gevoel voor humor en hangt graag de deugniet uit. Uitvinder, motiveert anderen, improviseert, is snel en gevat, leergierig, flexibel, innovatief, lost problemen snel op, zelfbewust, sociaal, beleefd, Kan objectief feitelijk en intellectueel zijn. Indien negatief: egoïstisch, ijdel, roekeloos, snobistisch, misleidend, manipulatief, sluw, jaloers, wantrouwend..

Haan: heeft een neiging tot agressief wedijveren, houdt van mode en vrouwelijke dingen ondanks zijn mannelijke energie. In de mode en de kledingindustrie voelt hij zich thuis. ook handwerk zoals borduren, weven en zo wordt aan dit teken toeschreven. Nauwgezet, zindelijk, georganiseerd, zelfbewust, vastberaden, conservatief, kritisch, perfectionistisch, ijverig, praktisch, wetenschappelijk, verantwoordelijk. Kan overijverig en kritisch zijn, puriteins, egoïstisch en eigenzinnig.

Hond: is de verdediger van het gezin en wijdt daar veel tijd aan. Hij is als vriend heel trouw en je kunt op hem rekenen als alle anderen je in de steek hebben gelaten. Houdt zich graag bezig met de inrichting van het huis. Eerlijk, intelligent, recht door zee, trouw, gevoel voor rechtvaardigheid en fair play, aantrekkelijk, vriendelijk, pretentieloos, gezellig, ruimdenkend, idealistisch. Ook: moralistisch, praktisch, aanhankelijk. Kan cynisch worden, lui, koud, subjectief, pessimistisch, piekeraar, koppig, ruzieachtig.

Varken (ook wel Everzwijn): is zorgzaam voor zijn kinderen en zijn bezittingen. Een beroep met kinderen ligt hem, bijvoorbeeld in het onderwijs of de verpleging. Eerlijk, simpel, galant, stevig, gezellig, vredelievend, geduldig, loyaal, hardwerkend, betrouwbaar, oprecht, rustig, bedachtzaam, nauwgezet, intelligent. Maar ook: naïef, overafhankelijk, genotzuchtig, onnozel, fatalistisch, materialistisch.

 

Auteursrecht: Jules Grandgagnage