Home » Astrologie » Soorten astrologie » Zonnetekenastrologie

Zonnetekenastrologie

'Zonnetekenastrologie', ook '''popastrologie''' genoemd, is de populaire vorm van astrologie zoals die in kranten en tijdschriften verschijnt. Het gaat hier om een sterk vereenvoudigd systeem van astrologie dat alleen gebruikmaakt van de positie van de Zon tijdens de geboorte. Het teken van de dierenriem waaronder iemand geboren is volgens zijn geboortehoroscoop wordt dan zijn ''sterrenbeeld'' of ''zonneteken'' genoemd. Omdat er slechts 12 dierenriemtekens gebruikt worden in de westerse astrologie, beperkt deze typologie zich tot 12 verschillende persoonlijkheden.

De geldigheid van dit type astrologie wordt zelfs onder astrologen sterk betwist. Het verschil met de traditionele (middeleeuwse) astrologie is immers erg groot. In de popastrologie wordt geen rekening gehouden met de plaatsing van de Maan en planeten in de horoscoop, noch met aspecten die de planeten en bijzondere punten als ascendant onderling maken. Evenmin wordt van huizen in de astrologie gebruikgemaakt. Bij een analyse worden dan ook veel minder variabelen gebruikt waardoor de duiding alleen een vrij grof en op veel mensen toepasselijk beeld kan opleveren. Daar komt dan nog bij dat de rubriek 'horoscoop' in een krant, tijdschrift of op de televisie vaak wordt overgelaten aan iemand die zelf geen astroloog is en lukrake voorspellingen doet die niet gebaseerd zijn op astrologische regels.

 

Zie verder:"Sterrenbeelden: de 12 tekens"

Tekst: Julien Grandgagnage