Home » Astrologie » Soorten astrologie » Uurhoekastrologie, klassieke vragenastrologie die precieze antwoorden geeft

Uurhoekastrologie, de klassieke vragenastrologie die precieze antwoorden geeft

Hierboven: Horosocooptekening met twaalf huizen,

waarin de voor uurhoek belangrijke correspondenties

planeet-huis-teken zijn uitgebeeld. Bijvoorbeeld (zie links op de tekening)

1e huis-Ram-Mars als heerser over het huis en het teken.

 

DE UURHOEKHOROSCOOP

Het tekenen van de horoscoop gebeurt op dezelfde manier als die van een gewone geboortehoroscoop. Voor een bepaalde plaats (waar de vraag gesteld wordt) op een gegeven tijdstip (geboortemoment van de vraag) wordt een tekening gemaakt van het hemelgewelf vanuit een geocentrisch standpunt. Daarbij worden zon, maan en planeten, samen met een aantal vaste sterren op een cirkel geplaatst die de zodiak met de twaalf tekens voorstelt. Die standen kunnen astrologen terugvinden in efemeriden (tabellen let de stand van de zon, de maan en enkele sterren). Bij het interpreteren van zulke "uurhoek" gelden speciale regels die overgeleverd zijn vanuit de laat-middeleeuwse astrologiepraktijk. William Lilly wordt hierbij beschouwd als de belangrijkste figuur die de uurhoekastrologie heeft verfijnd en haar regels vastgelegd.

 

ORAKELMETHODE

Zoals met andere vormen van astrologie vertrekt de astroloog vanuit het idee dat elk tijdsmoment uniek is, en dat bepaalde eigenschappen van dat moment uit de stand van sterren en planeten kunnen worden afgelezen. Uurhoekastrologie is heel wat zwart-witter dan bijvoorbeeld geboorteastrologie of vormen van psychologische astrologie die nu opgang maken. Bij uurhoek is het antwoord vaak "Ja" of "Nee" en is er weinig ruimte voor nuance. Als orakelmethode is het wel veel omslachtiger dan bijvoorbeeld geomantiek of het opwerpen van een munt en ook moet er heel wat (astrologische) studie aan voorafgaan vooraleer je zelf een uurhoekhoroscoop kunt interpreteren.

 

SPECIFIEKE REGELS

Een van die regels is bijvoorbeeld dat de vraag niet kan worden beantwoord als de ascendant zich in de eerste drie graden van het teken bevindt. In dat geval oordeelt de astroloog dat het te vroeg is om een antwoord te geven op de vraag. De vrager zal moeten wachten tot zich nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan...

 

Typisch begint een astroloog (na berekenen en tekenen van de horoscoop) met het vaststellen van de 'significatoren', de planeten die voor de vrager en het gevraagde staan. Indien er een of ander gunstige verbinding tussen die planeten is, is dit al een sterke indicatie dat de kwestie een gunstig verloop zal hebben. Wat soms voorkomt is, dat er wel een verbinding is, maar dat een van de twee significatoren 'onder belegering' staat van een derde, ongunstige planeet. Die gooit dan roet in het eten, waardoor de zaak alsnog kan mislukken. Ook wanneer een significator 'verbrand' is (combustion), d.w.z. te dicht bij de zon staat, wijst dit op een slechte afloop. En zo zijn er nog tientallen andere regels waar rekening mee moet gehouden worden. Afgezien daarvan moet de uurhoekastroloog grondige kennis hebben van de aard van de planeten, hun heersers, de huizen en de tekens waar ze hun grootste kracht laten gelden enzovoort. Het is dus vrij complex om alle factoren tegen elkaar af te wegen.

 

VERSCHIL MET DE MODERNE 'PSYCHOLOGISCHE ASTROLOGIE'

Het verschil met de 'moderne' astrologie vanaf de 20e eeuw, is dat de duiding zeer praktisch bedoeld was en niet psychologisch. Lilly's klanten kwamen naar hem toe met vragen over hun leven op praktisch gebied: of ze -volgens hun horoscoop- lang gingen leven, zouden huwen, rijk gingen worden, in goede gezondheid gingen leven, voor welk beroep ze het meest geschikt waren enzovoort. De geboortehoroscoop werd hierbij als basis gebruikt om met diverse technieken voorspellingen, prognoses te kunnen maken. In Lilly's tijd was het kennen van de precieze geboortetijd ook niet zo evident, waardoor de astroloog vaak zijn toevlucht zocht tot het opstellen van een uurhoekhoroscoop, waarbij de geboortegegevens van de klant niet nodig waren.

 

VOORBEELDEN VAN UURHOEKVRAGEN

Wat je ook denkt over uurhoekastrologie, het is een heel praktisch opgevatte vorm van astrologie waarmee astrologen zoals Willam Lilly in de 17e eeuw hun kost verdienden. Men zou zich kunnen afvragen of hun handeltje wel een lang leven zou zijn beschoren geweest wanneer hun cliënten keer op keer foute adviezen hadden gekregen... Zo was het in die tijd heel gebruikelijk dat rederijen en kapiteins een uurhoekastroloog raadpleegden alvorens af te varen. Zij vroegen dan gewoonlijk "Zal deze reis voorspoedig verlopen?" of "Wanneer is het meest gunstige tijdstip om af te varen?"

 

Andere voorbeelden van vragen die mensen ook aan moderne uurhoekastrologen stellen:

 

 • Is deze zakenpartner betrouwbaar?
 • Waar ligt mijn verloren horloge?
 • Waar is mijn weggelopen hondje?
 • Zal ik de wedstrijd winnen?
 • Doe ik er beter aan om mijn aandelen van X te verkopen?
 • Krijg ik de promotie (en wanneer)?
 • Zal mijn vrouw slagen voor haar rijexamen?
 • Krijg ik de baan?
 • Gaat deze reis zonder ongelukken verlopen?
 • Wordt mijn zieke moeder beter?
 • Zal ik de erfenis ontvangen?

enz.

He is zelfs mogelijk om met de regels van de uurhoekastrologie te voorspellen wanneer iemand zal sterven, hoeveel kinderen iemand zal hebben enz;, maar daar gaan we nu niet op in.

CHRISTIAN ASTROLOGY, HET STANDAARDWERK OVER UURHOEKASTROLOGIE 

 

Christian Astrology uit 1647 is het bekendste werk van de Engelse astroloog William Lilly. In drie boekdelen behandelt hij achtereenvolgens de regels van de astrologie, uurhoekhoroscopen en de geboortehoroscoop. William Lilly's Christian Astrology wordt door klassieke astrologen beschouwd als een van de belangrijkste basiswerken van de westerse astrologie. "Christian" in de titel heeft overigens niets met de inhoud van het werk te maken. Waarschijnlijk dacht Lilly zich in tijden van heksenvervolgingen in te dekken door zich als christen op te stellen.

 

Dat uurhoekastrologie nu opnieuw tot de mainstream van de astrologische praktijk behoort, is in de eerste plaats te danken aan de Engelse astrologe Olivia Barclay (1919-2001) die in 1980 in bezit kwam van een origineel exemplaar van Christian Astrology. De rest van haar leven zou ze wijden aan de heropleving en verspreiding van uurhoekastrologie. In 1985 zorgde zij ervoor dat er een facsimile van Lilly's werk werd herdrukt. Pas in 2004 verscheen William Lilly (1602-1681) Christian Astrology, An Introduction to Astrology, 1647, Uitg. Astrology Classics).

 

Auteursrecht: Jules Grandgagnage