Home » Astrologie » Astrologische huizen

Astrologische huizen

''Astrologische huizen''' heeft betrekking op een (gewoonlijk) twaalfvoudige verdeling van de horoscoop die afhankelijk van tijd en plaats is. De huizen in de horoscoop zouden te maken hebben met de verschillende levensgebieden. De plaats waar een planeet staat geeft volgens deze opvatting weer op welk gebied de planeet werkzaam zal zijn. Er zijn verschillende huizensystemen in omloop, waarvan de meest gebruikte waarschijnlijk die van Placidus is. Niet alle astrologische scholen maken gebruik van een huizensysteem, omdat de interpretatie van de huizen staat of valt met een precieze geboortetijd. Vermits de Ascendant en elke cusp van elk huis gemiddeld per 4 minuten 1 graad opschuift in de horoscoop, komen de planeten die dicht bij een cusp geplaatst zijn al gauw in het volgend huis terecht. Met snel rijzende tekens gaat dit sneller, met traag rijzende tekens trager.

 

ANALOGIE MET DE TEKENS
De indeling van de horoscoop in huizen ontstond op vergelijkbare wijze als de indeling van de 12 tekens van de ecliptica:

  1. ''Tekens''': op een jaar tijd volgt de zon een schijnbare baan langs alle 12 tekens van de dierenriem. Hieruit kwam de vierdeling voort op basis van de volgende kardinale punten: de Dagevening|dag- en nachteveningen en de twee zonnewenden die de 4 seizoenen markeerden. Deze vier punten zijn telkens het beginpunt van een nieuw seizoen: Ram op 0 graden voor de lente, (O graden Ram is het lentepunt), Kreeft op 90 graden (90 graden vanaf het lentepunt gerekend) voor de zomer, Weegschaal op 180 graden voor de herfst en Steenbok op 270 graden voor de winter. Elk kwadrant beslaat dan telkens 3 maanden.
  2. ''Huizen''': op een dag tijd (24 u) komt de zon op, staat ze in haar hoogste punt, gaat ze onder en staat ze in haar laagste punt. Deze 4 punten markeren de 4 belangrijkste punten van de 12 huizen: de Ascendant (ASC, opkomst van de zon), het Medium Coeli (MC) (Hoogste punt 's middags), de Descendant (DESC, de zon gaat onder) en het Imum Coeli (IC, laagste punt: 

 

Huis 1 = ASC = de Ascendant
Huis 4 = IC = Imum Coeli (ook: nadir)

Huis 7 = DESC = de Descendant

Huis 10 = MC = Medium Coeli

 

Zo ontstonden dus eveneens 4 kwadranten die vervolgens werden opgedeeld in 3 huizen elk, waardoor de 12 'huizen' ontstonden. Behalve het 'gelijke huizen-stelsel' zijn deze 12 huizen normaal gezien ongelijk van grootte.

De twaalf huizen

Dit zijn de Latijnse namen van de huizen met hun vertaling, verwante tekens, alsook de betekenissen en associaties die er traditioneel aan verbonden zijn.

Huis Teken Latijn Vertaling Moderne naam Interpretatie
1e Aries Vita Leven Huis van het Zelf Fysieke verschijning, trekken en karakteristieken, eerste indrukken, algemene opstelling tegenover de wereld, ego. Een begin, initiatief.
2e Taurus Lucrum Weelde Huis van Waarde Materiële en niet materiële dingen van waarde, geld, bezit, verwervingen, eigendom, oogst, zelfwaardering.
3e Gemini Fratres Broers Huis van Communicatie Lagere opleiding en vroegste omgeving, mentale vermogens, broers en zusters, de buurt, korte reizen en verplaatsingen.
4e Cancer Genitor Ouder(s) Huis van Gezin en Familie Voorouders, erfenis, wortels, de moeder of moederfiguren, zorg voor het huishouden, de uiteindelijke afloop van zaken.
5e Leo Nati Kinderen Huis van Plezier Recreatie en ontspanning, plezierige dingen, spel en gokken, kinderen, liefdesaffaires, seks, creatieve zelfexpressie.
6e Virgo Valetudo Gezondheid Huis van Gezondheid Routineklussen, plichten, vaardigheden of verworven training, werk, gezondheid en gevoel van welzijn, dienstbaarheid aan anderen, zorgzaam zijn, huisdieren en andere kleine dieren.
7e Libra Uxor Echtgenote Huis van de Partners Hechte, vertrouwelijke relaties van alle soort, huwelijks- en zakenpartners, overeenkomsten en contracten, diplomatieke zaken, openlijke vijanden, de kwaliteiten die we zoeken in de partner.
8e Scorpio Mors Dood Huis van Reïncarnatie Cycli van dood en wedergeboorte, seksuele relaties, diepgevoelde relaties van alle soort, gezamenlijke beleggingen en financieringen, het occulte, het psychische, taboe, regeneratie, zelftransformatie.
9e Sagittarius Iter Reizen Huis van Filosofie Lange reizen naar het buitenland, cultuur, religie, wetten en ethiek, hogere opleidingen, kennis, ervaring door ontwikkeling.
10e Capricorn Regnum Koninkrijk Huis van Sociale Status Ambities. motivaties. carrière, status in de maatschappij, regering, autoriteit, de vader of vaderfiguur, de broodwinner, iemands publieke verschijning of indruk die hij geeft.
11e Aquarius Benefacta Vriendschap Huis van Vriendschappen Vrienden en kennissen, geestverwanten, groepen, clubs en verenigingen. Voordelen en fortuinen uit carrière, iemands hoop en wensen.
12e Pisces Carcer Gevangenis Huis van Verlies van het Zelf Mysticisme, afgezonderde plaatsen zoals ziekenhuizen en gevangenissen, voor jezelf verborgen dingen die voor anderen wel duidelijk zijn. Ontwijkend, clandestien, geheimhouding, zich terugtrekken, reflectie en zelfopoffering. Het onbewuste, onbekende vijanden.