Home » Astrologie » Astrologische elementen

Astrologische elementen

Met astrologische elementen worden de 4 klassieke elementen Aarde, Vuur, Lucht en Water bedoeld. In de Westerse astrologie worden deze geassocieerd met 4 verschillende temperamenten of persoonlijkheidstypen.

KLASSIEKE ELEMENTEN
De verdeling van de elementen vuur, aarde, lucht en water is gebaseerd op de klassieke leer der elementen zoals ze in de Tetrabiblos van Claudius Ptolemaeus wordt beschreven. Elementen geven informatie over de 'temperamenten':

  • Cholerisch / Vuur
  • Melancholisch / Aarde
  • Sanguinisch / Lucht
  • Flegmatisch / Water


Volgens de arts Galenus werden deze elementen reeds door Hippocrates gebruikt bij het beschrijven van het menselijk lichaam in associatie met de 4 humores ('humeuren') : gele gal (vuur), zwarte gal (aarde), bloed (lucht) en slijm (water).

In de middeleeuwse astrologie werd nog veel meer gebruik gemaakt van de elementen dan nu het geval is. William Lilly betrok bijvoorbeeld de elementen bij al zijn uurhoekhoroscopen, en kende ze volgende eigenschappen toe:

  • Vuur: heet, droog, vurig
  • Aarde: zwaar, koud, droog
  • Lucht: licht, heet, vochtig
  • Water: vochtig, zacht, koud