Home » Astrologie » Astrologische aspecten

Astrologische aspecten

Aspecten zijn de hoeken die de hemellichamen met elkaar en met punten als Ascendant en Midhemel maken in een horoscoop. Dit kan een geboortehoroscoop zijn of betrekking hebben op een andere vorm van astrologie zoals bij de uurhoekhoroscoop of de mundaanhoroscoop het geval is. Omdat astrologie een geocentrisch systeem is, zijn aspecten de hoeken, in booggraden gemeten langs de ecliptica, die planeten maken vanuit je positie op aarde gezien. Staat bijvoorbeeld Mars links aan de horizon en Venus rechts, dan maakt Venus met Mars een hoek van 180 graden, oppositie genoemd.

De astrologische aspecten worden in de horoscooptekening voorgesteld als rechte lijnen die planeten en andere punten verbinden. Voor elk aspect wordt een andere kleur gebruikt, traditioneel rood voor de vierkanten en opposities, en blauw voor de sextielen en driehoeken.

MAJEURE ASPECTEN

conjunctie 0° (nul graden afstand; dat betekent dat de twee punten op dezelfde plaats staan in de horoscoop)

 

sextiel 60° (betekent dat de twee punten op een afstand overeenkomend met twee tekens (elk 30 °) van elkaar staan)

 

vierkant 90° (de twee punten staan op een afstand overeenkomend met 3 tekens van elkaar)

 

driehoek 120° (de twee punten staan op een afstand van vier tekens van elkaar)

 

oppositie 180° (de twee punten staan pal tegenover elkaar in de horoscoop)

 

MINEURE ASPECTEN

 

inconjunct of quincunx 150° (overeenkomend met een afstand van vijf tekens in de horoscoop)

 

half vierkant (de twee punten staan op het horoscoopwiel 45 graden uit elkaar)

 

anderhalf vierkant 135 ° (90° + 45° = 135 graden)

 

semisextiel of half sextiel 30 graden

 

het quintiel van 72 ° ontstaat door vijfdeling van de cirkel

 

het biquintiel van 144 °is het dubbel van een quintiel

 

ORB

Volgens astrologen hoeft een aspect niet exact te zijn om werkzaam te zijn. Er geldt steeds een bepaalde afwijking (orb) die wordt getolereerd. Zo is een orb van wel 6 tot 15 graden (afhankelijk van de voorkeur van de astroloog) bij aspecten tussen Zon en Maan toegestaan. Voor het inconjunct geldt echter een veel kleinere orb dan voor de andere vermelde aspecten.

 

DUIDING

Traditioneel werden sextiel en driehoek als harmonisch of gunstig beschouwd, het vierkant en de oppositie als disharmonisch of ongunstig. Daar is men nu in "scholen" die meer nadruk leggen op psychologische duiding van afgestapt. Teveel harmonische aspecten in een geboortehoroscoop wordt niet als ideaal gezien . Immers, wanneer iemand in zijn horoscoop vooral driehoeken heeft en geen spanningsaspecten zoals vierkant of oppositie, dan ontbreekt er dynamisme en dat soort drijfkracht en energie is nodig voor iemands persoonlijke ontwikkeling. Uit vierkanten en opposities, zo luidt de theorie, kan men juist veel energie en wilskracht putten.

 

J.Grandgagnage