Home » Astrologie » Astrologie voor beginners: de bouwstenen

Astrologie voor beginners: de bouwstenen

WAAROM ASTROLOGIE STUDEREN?

Mensen beginnen aan een studie over astrologie om veel verschillende redenen. Sommigen worden aangetrokken door esoterische onderwerpen en willen zelf aan de slag kunnen gaan met astrologische technieken om hun leven te verrijken. Anderen hebben een meer brede, culturele interesse en worden door nieuwsgierigheid gedreven om er meer over te weten. Tenslotte maakt astrologie deel uit van ons aller cultureel erfgoed en heeft zij pas de laatste eeuwen aan belang verloren. Een derde mogelijke reden is van wetenschappelijke aard: wetenschappers die vanuit hun eigen discipline (sociale en culturele geschiedenis bijvoorbeeld) onderzoek doen naar de impact van astrologie op vroegere en tegenwoordige samenlevingen. Welke invalshoek je ook kiest, je zult ontdekken dat astrologie een rijke geschiedenis heeft en dat de technieken die zij aanwendt heel precieze regels volgen. De meeste van die regels kan iedereen met voldoende interesse en wat inspanning gemakkelijk leren. Tot in de jaren tachtig, voor de komst van de personal computer, moest een beginnend astroloog nog leren met huizentabellen en efemeriden werken, en berekeningen maken met logaritmen. Dat taaiste stuk van je studie kun je nu gewoon overlaten aan slimme computerprogramma's, op je pc of op een website over astrologie.

 

ZELFSTUDIE OF CURSUS?
Het meest voor de hand liggend is het volgen van een cursus over astrologie. Dat heeft zowel voor- als nadelen. Een voordeel is dat je zelf niet op zoek moet gaan en dat je voorgesneden koek krijgt. Dat kan echter ook een nadeel zijn. Immers: wat je zelf ontdekt, zul je beter onthouden dan het uit het hoofd leren van een kant-en-klaar pakket kennis. Astrologische verenigingen zijn tenslotte slechts zelfverklaarde specialisten en kunnen je in een bepaalde richting duwen. Bovendien zijn dergelijke astrologische vormingen vaak behoorlijk duur. Het alternatief is zelf leren uit goede handboeken over astrologie. In het Nederlands taalgebied kun je met de reeks van Karen Hamaker niet fout lopen. Zij schrijft in een bijzonder heldere stijl en bestrijkt zowat het hele gebied van het astrologisch kennisgebied.

 

WAARMEE BEGINNEN?
Maak je een overzicht eigen vooraleer je je op deelaspecten stort. Lees eerste enkele algemene werken over westerse astrologie. Leer de geschiedenis en de belangrijkste figuren kennen, alsook de verschillende typen van astrologie. Wanneer je voelt dat je het terrein voldoende hebt verkend, begin dan met de basis. Begin vooral niet met de voorspellende technieken, want als je geen goede basis hebt ga je geheid de mist in. De basis van de astrologie zijn de tekens, hun heersers en de aspecten (hoeken) die de planeten met elkaar maken. Betrek er de Ascendant (cusp van het eerste huis) en vervolgens de huizen bij als gebieden waar de energieën van de planeten op zijn gericht. Bedenk wel dat je voor een precieze indeling in huizen een zo nauwkeurig mogelijke geboortetijd in uren en minuten moet hebben. Gemiddeld levert 4 minuten verschil in geboortetijd een verschil van een graad op. Zo kan een Ascendant Leeuw op 28 graden van het teken bij een foute geboortetijd van een tiental minuten in het teken Maagd terechtkomen. Daarom kun je in het begin beter niet te veel belang hechten aan de huizen. Later kun je overigens technieken leren om de geboortetijd te corrigeren.

 

TYPEN VAN ASTROLOGIE
De meeste studenten beginnen met het analyseren van geboortehoroscopen, hoewel dit niet de oudste vorm van astrologie is. Het is een goede keuze, omdat je elke gemaakte horoscoop kunt vergelijken met wat je weet over jezelf, het familielid of de vriend waarvoor je de geboortehoroscoop maakt. De oudste vorm van astrologie is mundaanastrologie, die al door de Babyloniërs werd bedreven om gebeurtenissen aan de hemel in verband te brengen met het lot van heersers en hun landen. Een uurhoekhoroscoop wordt getrokken om het antwoord op een heel specifieke vraag te zoeken (bijvoorbeeld: "Zal de reis voorspoedig verlopen?") Een veel beoefende vorm van astrologie is synastrie, waarbij de geboortehoroscopen van twee partners met elkaar worden vergeleken. Uit deze relatiehoroscoop kunnen dan naar verluidt voorspellingen over de relatie worden gemaakt. Laat deze andere typen van astrologie best even links liggen en beperk je voorlopig tot de geboortehoroscoop.

 

KLASSIEKE ASTROLOGIE OF PSYCHOLOGISCHE ASTROLOGIE?
Het is een goed idee om met klassieke astrologie te beginnen, en pas daarna eventueel de psychologische of andere vormen van astrologie te gaan verkennen. Klassieke astrologie werkt met strakkere regels en maakt uitsluitend gebruik van de zeven 'zichtbare' planeten en Lichten: Mars, Venus, Mercurius, Jupiter, Saturnus, Maan en Zon. Bij psychologische of andere moderne astrologie krijg je meer duidingselementen om mee rekening te houden. Bovendien werken die 'transsaturnale planeten' (Uranus, Neptunus, Pluto) op een veel minder persoonlijk niveau.

 

DE TWAALF ASTROLOGISCHE PRINCIPES
De twaalf tekens van de dierenriem symboliseren de twaalf astrologische principes. Als je die goed onder de knie hebt, kun je veel sneller een analyse maken. Er bestaat een zekere overeenkomst in betekenis tussen planeten en tekens, omdat van elk teken wordt gezegd dat het wordt geregeerd door een bepaalde planeet (de 'heerser' van het teken). Ook de betekenis van de huizen van de horoscoop is hieraan verwant (bijvoorbeeld: Huis 5 geeft aanwijzingen over creativiteit, kinderen en plezier, analoog aan de betekenis van Zon en Leeuw). Daardoor valt het wel mee om die principes te leren. Een goede kennis van de twaalf tekens van de dierenriem maakt het dus gemakkelijker om de betekenis van de planeten en huizen te begrijpen. Het goede nieuws is dat zelfs de populaire beschrijvingen van de sterrenbeelden meestal uitstekend zijn.

Enkele gebruikelijke sleutelwoorden bij elk principeMars-Ram-Huis 1: Initiator, daadkracht, streven, leiderschap
Venus-Stier-Huis 2: Harmonie en schoonheid, bezit
Mercurius-Tweelingen-Huis 3: Communicatie, mentale activiteit
Maan-Kreeft-Huis 4: Ziel, instinct, zorg, familie
Zon-Leeuw-Huis 5: Ego, levenskracht, streven, gerichtheid op creativiteit
Mercurius-Maagd-Huis 6: Intellect, werk, dienstbaarheid
Venus-Weegschaal-Huis 7: Harmonie en schoonheid, relaties
Mars en Pluto/Schorpioen-Huis 8: Intensiteit, onbewuste krachten
Jupiter-Boogschutter-Huis 9: Recht, religie, leren, reizen
Saturnus-Steenbok-Huis 10: Remming, concentratie, ambitie, carrière
Uranus en Saturnus-Waterman-Huis 11: Origineel, onconventioneel, vernieuwend
Neptunus en Jupiter-Vissen-Huis 12: Ontvankelijk, dromerig, empathisch


Een interessant handboek dat deze principes beschrijft en hoe je ze met elkaar kunt combineren, is De Combinatie van Planeetinvloeden van Reinhold Ebertin.

 

JE HOROSCOOPTEKENING LATEN BEREKENEN

Op de horoscooptekening worden de namen van de planeten niet voluit geschreven, maar genoteerd als pictogram. Die symbolen zul je dus ook moeten leren.

Op een aantal websites, zoals op CatharinaWeb, kun je je geboortegegevens invullen waarna een horoscooptekening op het scherm verschijnt die je kunt bewaren en afdrukken.

Vul nu in
Mijn geboortezon staat in het teken...
Maan staat in het teken...
Mercurius staat in het teken...
Venus staat in het teken...
Mars staat in het teken...
Jupiter staat in het teken...
Saturnus staat in het teken...


Kijk in welke tekens er veel van deze persoonlijke planeten staan. Volgens de astrologische leer zal dat teken, naast dat van de Zon, ook je karakter kleuren. Als de Zon bijvoorbeeld in Ram staat, maar drie of meer planeten in Weegschaal, dan zal dit je (d)rammerige aard verzachten zodat je meer tot compromis bereid bent en naar evenwicht streeft (Weegschaal).

Kijk in welk teken je Ascendant staat
Je Ascendant of Rijzend teken is het teken dat aan de oostelijke horizon stond op het tijdstip van je geboorte. Het teken en de planeten in het eerste huis tonen hoe je bij anderen overkomt (je "persona", hoe je je gedraagt in de buitenwereld). Staat je Ascendant bijvoorbeeld in Maagd, kijk dan hierboven in het rijtje bij de twaalf principes naar nummer 6: 'Mercurius-Maagd-Huis 6'.

Kijk in welk teken je Maan staat
Je Maan toont hoe je instinctief, gevoelsmatig reageert. Staat je Maan bijvoorbeeld in Tweelingen, zoek dan hierboven naar het principe nummer 3: 'Mercurius-Tweelingen-Huis 3'.

Combineer
De bouwstenen van je analyse dien je nu te combineren.

 

JE PERSOONLIJKHEIDSTYPE

Een uit de jungiaanse typologie afkomstige astrologische analyse bepaalt of je introvert of extravert bent gericht, en welke functie in je psyche overheerst: denken, voelen, gewaarworden of intuïtie. Het eerste is gemakkelijk vast te stellen door de horoscooptekening te bekijken:

 1. staan de meeste planeten in de onderste hemisfeer, dan ben je eerder introvert, op je innerlijk, gericht;
 2. staan de meeste planeten boven de horizon in je horoscoop, dan ben je eerder extravert, op de buitenwereld, gericht.
 3. Om je dominante psychische functie te bepalen, kijk je voornamelijk in welk teken en element (aarde, vuur, lucht, water) je persoonlijke planeten en punten staan, met de nadruk op Zon, Maan en Ascendant.

De aardetekens zijn Stier, Maagd en Steenbok. Aarde wordt geassocieerd met gewaarwording
De luchttekens zijn Tweelingen, Weegschaal en Waterman. Lucht wordt geassocieerd met denken.
De vuurtekens zijn Ram, Leeuw en Boogschutter. Vuur wordt geassocieerd met intuïtie.
De watertekens zijn Kreeft, Schorpioen en Vissen. Water wordt geassocieerd met voelen.


Voorbeelden:
In je horoscoop staat Zon in Stier en Maan in Maagd. Je bent een "gewaarwordingstype".

Met Ascendant in Ram en Zon in Leeuw ben je een "intuïtief type".

Met Maan en Ascendant in Weegschaal, en Zon in Waterman ben je duidelijk een "denktype".

Je Maan staat in Leeuw (vuur), je Ascendant in Waterman (lucht) en je Maan in Vissen (Water). Verdere analyse zal nodig zijn om je dominante psychische functie te vinden.

Wanneer je beide elementen combineert, zijn volgende acht jungiaanse persoonlijkheidstypes mogelijk:

 1. het extraverte denktype
 2. het introverte denktype
 3. het extraverte gevoelstype
 4. het introverte gevoelstype
 5. het extraverte gewaarwordingstype
 6. het introverte gewaarwordingstype
 7. het extraverte intuïtieve type
 8. het introverte intuïtieve type


VOLGENDE STAP: DE ASPECTEN VAN DE PLANETEN

Een volgende stap in de analyse van je geboortehoroscoop is het bekijken van de aspecten die de planeten onderling maken. De belangrijkste van deze hoeken zijn de conjunctie (twee planeten naast elkaar), het sextiel (60°), de driehoek (120°) en de oppositie (twee planeten recht tegenover elkaar op 180°). Die aspecten kun je ook hier weer gewoon laten berekenen online (zie hoger).

Conjuncties wijzen meestal op harmonisch samengaan. Bijvoorbeeld: Mars conjunct Venus geeft veel daadkracht en aantrekkingskracht in liefde en andere relaties.

Vierkanten en opposities worden gezien als spanningen. Bijvoorbeeld: Zon vierkant Maan geeft spanning tussen je streven om voor jezelf op te komen en je gevoelsleven.

Driehoeken en sextielen zijn helpende, ondersteunende factoren. De betrokken planeten (drijfveren) zullen gemakkelijker samenwerken. Bijvoorbeeld: Mercurius driehoek Maan laat je toe om gemakkelijk over je gevoelens te praten of te schrijven.

 

HUIZEN ALS DUIDINGSELEMENT
Aanvullende duidingselementen zoals huizen kun je beschouwen als verfijning van 'het grotere plaatje' dat je net hebt samengesteld met tekens en planeten. Huizen geven aan op welk gebied de planeet werkzaam zal zijn. Bijvoorbeeld: Mars (zie principe 1) in het tweede huis (zie principe 2) betekent mogelijk dat veel energie (Mars) wordt gestoken in bezit en stabiliteit (huis 2). Een geheugensteuntje luidt "de planeet zegt wat, het huis zegt waar".

Sommige astrologische scholen, zoals die van Ebertin, laten huizen helemaal buiten beschouwing, of gebruiken uitsluitend de hoekhuizen (1, 4, 7 en 10). De kans bestaat immers dat de geboortetijd onjuist is genoteerd of onthouden, en bovendien zijn er verschillende huizensystemen waardoor de planeet soms in een ander huis terechtkomt. Het meest gebruikte huizensysteem is dat van Placidus.

 

ANDERE DUIDINGSELEMENTEN
Er is niets op tegen om ook al eens te gaan lezen over de invloed van sommige vaste sterren, of over astrologische scholen die het hebben over hypothetische planeten die nog niet ontdekt zijn. Door te veel elementen in je analyse op te nemen, vertroebel je echter het plaatje. Misschien laat je bijvoorbeeld sommige dingen te zwaar doorwegen, omdat je bent vergeten welke bouwstenen in je astrologische analyse de belangrijkste zijn: tekens, planeten met Zon en Maan, en de aspecten die ze onderling en met de Ascendant maken.

 

AANBEVOLEN LITERATUUR
Karen Hamaker (1994), De astrologische duiding 1 - Elementen en kruizen als basis van de horoscoop. Uitgeverij Schors V.O.F. ISBN=9789063780180
Karen Hamaker (1993), De astrologische duiding 2 - Wezen en werking van planeten. Uitgeverij Schors V.O.F. ISBN=9789063780487
Karen Hamaker (1994), De astrologische duiding 3 - Aard en achtergrond van de huizen. Uitgeverij Schors V.O.F. ISBN=9789063780746
Karen Hamaker (1993), De astrologische duiding 4 - Analyse van aspecten. Uitgeverij Schors V.O.F. ISBN=9789063780913
Auteursrecht: Jules Grandgagnage