Home » Astrologie

Astrologie

Astrologie is de oude, nog steeds levende wetenschap die uitgaat van een zinvol verband tussen de bewegingen van de hemellichamen en gebeurtenissen op aarde. Het principe 'Zo Boven, Zo Beneden' geeft aan dat wat er in de macrokosmos gebeurt, een invloed heeft op de microkosmos (de mens). De astrologie heeft een lange, rijke geschiedenis, en baseert zich in het westen op een bijzonder mooi, rationeel te doorgronden systeem waarbij een horoscoop met de precieze plaats van de hemellichamen berekend en getekend wordt die vervolgens geanalyseerd wordt.

Vooral in de 20e eeuw heeft de astrologie zich in het westen vernieuwd. Verschillende scholen hebben zich losgemaakt van het fatalistische karakter van de middeleeuwse astrologie en richtten zich voortaan op psychologische analyse. Daarnaast blijft de popastrologie een eigen publiek boeien, al heeft deze oppervlakkige vorm (de zonnetekenastrologie) eigenlijk nog bijzonder weinig te maken met de echte astrologie zoals die door figuren als Claudius Ptolemaeus en William Lilly zijn neergeschreven. Ook de Chinese astrologie kent in het westen veel succes, ook al gaat het hier om een totaal andere vorm van astrologie. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de verschillende scholen, varianten en belangrijkste figuren, en wordt ook ingegaan op de techniek van de horoscoopduiding in het westen.

 

Zie verder:

Astrologische aspecten

Astrologische elementen

Astrologische huizen

Astrologische planeten

 

 

 

 

J.Grandgagnage